SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes Zarządu – Lucyna Bałandziuk

Wiceprezes Zarządu – Krystyna Szczotka

Sekretarz  Zarządu – Barbara Szotek

Skarbnik  Zarządu – Elżbieta Tomica

Członkowie – Anna Balcy, Małgorzata Dylla Długosz, Maria Ogrodzka, Tadeusz Sztefka, Danuta Urbańczyk – Zysek,KOMISJA  REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Maria Łyczko

Wiceprzewodnicząca: Anna Walica

Członek: Marianna KaniaRADA  PROGRAMOWA:

Teresa Wałga, Bogusław Dziadzia, Wiesław Gogol, Tadeusz Kania, Izabela Kula, Józef Kozieł, Ludwik Kuboszek, Władysława Magiera, Danuta Sikora, Gabriela Staszkiewicz, Łukasz Wróblewski.